نماد اعتماد الکترونیکی

پرداخت کارت به کارت 

بعد از واریز وجه، لطفا ازطریق تلفن یا صفحه "ثبت پرداخت بانکی" مبلغ، زمان واریز و شماره سفارش مربوطه یا نام خریدار را اطلاع دهید

     

شماره کارت‌ بانک ملت به نام آقای بابک خاکپوری :
6104337736201946

شماره‌حساب بانک ملت به نام آقای بابک خاکپوری : 
5990152601

شبا:
IR980120020000005990152601

ثبت پرداخت بانکی