ورق کامپوزیت 

نمایش 1 - 23 از 23 آیتم
 • S160-Black مشکی متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • S860-White Mirror سفید آینه ای متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • S800-Walnut گردویی متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • SN110-Cream Nano متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • S900-Brocades White سفید صدفی متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • S140-OttamanRed زرشکی متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • S880-Bright Brushes سیلور خش دار متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • S530-YellowMetallic زرد متالیک متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • S820-Marble مرمر متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • S870-Yellow Mirror Not suitible for externl usage زرد آینه ای متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیهبرای استفاده خارجی مناسب نیست.** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • S500-Silver نقره ای متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • S100-White سفید متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • S110-Cream کِرِم متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • S130-Red قرمز متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • S580-BronzeMetallic برنز متالیک متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • S540-Copper مسی متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • S850-Red Granite گرانیت قرمز متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • S120-Orange نارنجی متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • S570-AzurBlue نقره آبی متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • SN100-White Nano متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
 • S100-A2-SARAY--Pure White متراژ هر شیت : 4.5 مترمربع ابعاد (متر) : 3.60 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4.5 مترمربعی میباشد.
 • S100-A2-SARAY--Pure White متراژ هر شیت : 5.4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.60 * 1.50 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 5.4 مترمربعی میباشد.
 • S520-DarkGrayMetallic نوک مدادی متراژ هر شیت : 4 مترمربع ابعاد (متر) : 3.20 * 1.25 ساخت ترکیه ** قیمت برحسب هر مترمربع و فروش به صورت شیت های 4 مترمربعی میباشد.
نمایش 1 - 23 از 23 آیتم

آخرین کالاهایی که دیده اید

بدون محصول بازدید شده ای

منو

مقایسه 0